Sunday, 7 August 2022, 10:21 PM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
G

Grupa

Grupa ir skaitliski ierobežots cilvēku kopums, kam piemīt kādas noteiktas kopīgas pazīmes.