Tuesday, 23 July 2024, 12:26 PM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PedaT038 : Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai (PedaT038)
Glossary: Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca
S

Sistēmiska domāšana

Ir izpratne par lietu un procesu savstarpējo mijiedarbību. Sistēmiskā domāšana ir definēta kā pieeja problēmu risināšanai, kas apskata "problēmas", visas sistēmas ietvaros, nevis tikai konkrētu tās daļu, t.i., sistēmas sastāvdaļas vislabāk var izprast nevis pētot katru atsevišķi, bet gan saistībā ar tās attiecībām citai ar citu. Sistēmiskā domāšana ir vērsta uz ciklisku, nevis lineāru cēloni un sekām.

Skābie nokrišņi

Atmosfēras nokrišņi (lietus, sniegs), kuru pH<5.6

Standarts

Piesārņojuma, efektivitātes utt. līmenis, kas ir vēlams vai nepieciešams. Tas faktiski ir etalons, lai indivīdi, organizācijas un valstis, cik vien tas iespējams, rēķinātos ar vienu un to pašu parametra vērtību.

Starpdiciplinaritāte

Ietver pētniecības, mācīšanās un mācību stratēģiju, kas šķērso daudzas tradicionālo disciplīnu robežas, lai radītu holistisku pieeju. Parasti šādu mācīšanas stratēģiju izmanto, izklāstot problēmas vai jautājumus, kas ietver vairāku disciplīnu aspektus, vai arī skar tēmas, kas sākotnēji ir attīstījušās vienas disciplīnas ietvaros, bet šobrīd tiek izmantotas vairākās disciplīnās.

Stratosfēra

Atmosfēras slānis starp troposfēru un mezosfēru, kurā novērojams pozitīvs temperatūras gradients.