Monday, 15 July 2024, 5:33 AM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PedaT038 : Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai (PedaT038)
Glossary: Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca
A

Aeroba vide

Vide, kurā atrodas pietiekoši daudz skābekļa, lai varētu notikt ķīmiskas reakcijas vai attīstīties dzīvie organismi, kas tai tipiski.

Akumulācija

Uzkrāšanās. Minerālvielu un organisku vielu uzkrāšanās.

Akūts

Īstermiņa kontakts vai ātra reakcija.

Alergēns

Viela, kas izsauc alerģisko reakciju.

Anaeroba vide

Vide, kurā esošais skābekļa daudzums nenodrošina skābekļa klātbūtnē tipisku dzīvo organismu attīstību

Antropogēns

Cilvēka darbības radīts.

Autotropi organismi

Dzīvie organismi, kuri sintezē organiskas vielas no neorganiskām vielā.
B

Bentosa organismi

Ūdenstilpes dibenā dzīvojoši organismi.

Bioakumulācija

Vielas uzkrāšanās dzīvajā organismā, kuru parasti nosaka vielas hidrofobums.

Biocenoze

Augu un dzīvnieku kopa, kas dzīvo vidē ar vienveidīgiem dzīves apstākļiem (biotopā).