12. PIELIKUMI

12.10. OpenOffice.org Calc palīdzības sistēma (Help)

Lai papildinātu zināšanas par Calc izmantošanas iespējām, var izmantot lietotnes palīdzības sistēmu (Help) angļu valodā.

Palīdzības sistēmu var aktivizēt vairākos veidos, piemēram:

  • piespiežot taustiņu ;
  • piespiežot pogu (OpenOffice.org Help) standarta rīkjoslas labajā galā.

Atveras dialoglodziņš OpenOffice.org Help – OpenOffice.org Calc:

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, var rīkoties kādā no veidiem, piemēram:

  • ja zina palīdzības tēmas nosaukumu, izmanto indeksa Index cilni:

  • ja vēlas sameklēt nepieciešamo informāciju palīdzības dokumentācijā, izmantojot tās saturu, lieto Contents cilni:

  • ja zina atslēgvārdus, saistītus ar iespējamo palīdzības dokumentu, izmanto Find cilni:

  • pēc noklusējuma loga labajā pusē ir atvērts noklusētais OpenOffice.org Calc palīdzības dokuments, kurā var atrast Calc palīdzības ievaddokumentu saites uz dokumentiem par tēmām, kas saistītas ar Calc izmantošanu.

Ja taustiņš tiek nospiests darbā ar datubāzi, tad Calc mēģinās uzminēt palīdzības kontekstu un atvērs attiecīgo palīdzības dokumentu.