Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

ZAĻĀ ĶĪMIJA

Kopsavilkums

· Jāveido procesi, kuros ražošanā nerodas atkritumi, nevis jāsaražo tie un tad jāsatīra.

· Ražošanas process jāorganizē tā, lai pēc iespējas lielāka daļa izejmateriāla iesaistītos gala produktā, tādējādi samazinot atkritumu veidošanos.

· Vajadzētu izmantot izejvielas no atjaunojamajiemavotiem.

· Procesa enerģijas patēriņš jāsamazina līdzminimumam.

· Kur iespējams jālieto katalizatori, nevis reaģenti, kas reakcijas laikā tiek patērēti.

· Ķīmiskie savienojumi jāveido tādi, lai tie pēc izmantošanas sabruktu veidojot nekaitīgus produktus.

· Sintēzes metodes vajadzētu veidot tādas, kas nevar nodarīt kaitējumu ne dabai, ne cilvēku veselībai un kas nevar izraisīt negadījumus, piem., ugunsgrēkus, sprādzienus u.tml.

· Jāraugās, lai ražošanas procesā nerastos agresīvas vielas.