Pilnīga konkurence, monopols, monopolstiskā konkurence un oligopols. Loģiskās shēmas.

6.16. Oligopola tirgus pazīmes

6.16.