Izmaksas. Loģiskās shēmas.

5.10. Uzņēmuma lieluma noteikšana, izmantojot vidējo kopējo izmaksu līknes

5.10.