Izmaksas. Loģiskās shēmas.

5.5. Robežizmaksas

5.5.