Izmaksas. Loģiskās shēmas.

5.2. Uzņēmuma ārējo izmaksu klasifikācija

5.2.