Pieprasījuma un piedāvājuma elastības. Loģiskās shēmas

3.3. Ietekmējošā lieluma iedarbības pakāpes novērtējums

3.3.