Dz. Tomsons. Datu bāzes veidošana un lietošana

1.Izziņas materiāls par Moodle datubāzēm

1.4. Datubāzes veidošana. Lauciņu noteikšana

Katrs datubāzes ieraksts sastāv no viena vai vairākiem datu lauciņiem. Katrā lauciņā var ierakstīt noteikta tipa datus. Piemēram, fotogrāfiju autoru vārdus var ierakstīt teksta lauciņos; pilsētu, kurā dzīvo fotogrāfs var ierakstīt izvēlnes tipa lauciņā (kur izvēlne satur Latvijas pilsētu sarakstu). Kombinējot dažāda tipa lauciņus, iespējams nodrošināt visas nepieciešamās informācijas ierakstīšanu datubāzē strukturētā veidā.

Izveidojot datubāzes lauciņu, jānorāda lauciņa nosaukums, lauciņa īss apraksts (nav obligāti) un lauciņa datu tips.

Lauciņa nosaukums
Lauciņu nosaukumiem jābūt unikāliem, t.i., vienas datubāzes vairākiem lauciņiem nedrīkst vienādi nosaukumi. Ieteicams veidot lauciņa nosaukumus veidot saturiski aprakstošus , t.i., lai pēc nosaukuma lietotāji saprot tā saturu .

Lauciņu datu tips

Izvēles rūtiņa (Checkbox)
Izvēlnes rūtiņa mājas lapā tiek attēlots kvadrātveida rūtiņas formā, kuru lietotājs var iezīmēt (piemēram, ieklikšķinot ar “peli”) vai atstāt tukšu (neiezīmētu). Katrai izvēles rūtiņai ir pierakstīts paskaidrojošs teksts. Definējot šāda tipa lauciņu, veidotājam lodziņā „Opcijas” jāieraksta viena vai vairākas izvēles (katra izvēle savā rindā). Šāda tipa lauciņā iespējams iezīmēt vienlaicīgi vairākas vērtības. Ja nepieciešams nodrošināt, ka lietotājs var iezīmēt tikai vienu izvēli, tad ieteicams izmantot radio pogas (skat.zemāk).

Datums (Date)
Dod iespēju lietotājam ierakstīt datumu, izvēloties dienu, mēnesi un gadu no lejupizslīdošās izvēlnes,

Datne (File)
Saite uz pievienoto datni.

Izvēlne (Menu)
Lejupizslīdošā izvēle, kura vērtības lietotājam jāizvēlas no dotā saraksta. Katra rindiņa ir viena izvēle. Vairāku rindu izvēle ( Menu (Multi-select) )

Dod iespēju izveidot izvēlni, no kuras, turot piespiestu tastatūras taustiņu Ctrl vai Shift, var atlasīt vairākas rindas vienlaicīgi.

Skaits (Number)
Paredzēts skaitlisku vērtību uzkrāšanai datubāzē.
Moodle 9.1 un vecākās versijās pie datu ievades netiek veikta tipu pārbaude. Piemēram, lietotājs var ciparu vietā ierakstīt burtus (piemēram, skaitļa 37 vietā ierasktīt 3L), saglabāt ierakstu un tikai pie skatīšānas var ieraudzīt ievadītā skaitļa vietā nulli.

Attēls (Picture)
Nodrošina lietotājam iespēju pievienot datubāzes ierakstam attēla failu.

Radio pogas (Radio buttons)
Nodrošina lietotājam iespēju izvēlēties vienu vērtību no vairākām.

Teksts (Text)
Teksta lauciņš, kurā var ievadīt ne vairāk kā 60 simbolu. Garākiem tekstiem nepieciešms izvēlēties teksta laukuma (Text arrea) tipu.

Teksta laukums (Text arrea)
Izmantojams garu un noformētu tekstu ievadīšanai un saglabāšanai.


Piemērs. 2.5.nodaļā