Skābes, bāzes un sāļi (E.Lesiņa)

4. Elektrolītiskā disociācija