Skābes, bāzes un sāļi (E.Lesiņa)

5. pH vērtības noteikšana

5.2. Šampūnu sastāvdaļas

Skolotāja lapa

DL No kā sastāv šampūni?

Šampūnu sastāvdaļas un to nozīme

(darbs piemērots frizieriem)


Projekta darba mērķis ir iepazīties ar šampūna sastāvdaļām, ar to nozīmi šampūnos, nostiprināt zināšanas par mazgāšanas līdzekļu funkcijām un produktu ietekmi uz vidi.

Darba 1.daļā audzēkņi noskaidro šampūnu sastāvdaļas, izpēta to funkcijas šampūnos. Audzēkņiem jāpaskaidro, ka tuvāk ar virsmas aktīvām vielām viņi iepazīsies apgūstot organiskās ķīmijas kursu, tomēr ir svarīgi zināt ikdienā izmantojamo vielu sastāvdaļas un to ietekmi un nozīmi. Jārosina skolēnus apkopot informāciju par virsmas aktīvām vielām, to nozīmi mazgāšanas līdzekļos.

. Mazgāšanas līdzekļu svarīgākie uzdevumi ir

· samazināt ūdens virsmas spraigumu;

· atdalīt netīrumus no virsmas;

· uzturēt netīrumus suspendētā veidā, lai to daļiņas nesaliptu un tās būtu iespējams atdalīt no virsmas.

Šampūnu sastāvdaļas var atšķirties, taču ir vielas, kas ietilpst visu šampūnu sastāvā.

  • Virsmaktīvās vielas. Šampūnu sastāvā ietilpst anjonu virsmaktīvās vielas, jo tās ir mazāk bīstamas acīm. Virsmaktīvās vielas nodrošina mazgājošo darbību. Šampūnu sastāvā kā virsmaktīva viela ietilpst nātrija laurilsulfāts (CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na);

· Konservanti. Kā konservantus izmanto parabēnus (metil 4-hidroksibenzoāts, etil 4-hidroksibenzoāts u.c.). Uzskata, ka šie ķīmiskie savienojumi var izsaukt alerģisku reakciju;

· Viskozitāti palielinoša viela. Izmanto nātrija hlorīdu (NaCl);

· Mitrumu uzturošas vielas. Izmanto 1,2-propāndiolu (propilēnglikols, CH3CHOHCH2OH).

· Smaržvielas un krāsvielas. To uzdevums ir radīt «dabīgu augu» smaržu un krāsu, kas ir svarīga mārketinga sastāvdaļa, bet tām nav praktiskas nozīmes.

Darba 2.daļā skolēni paši pagatavo šampūnu par pamatu izmantojot Kastīlijas ziepes (Castile Soap).Tās ir šķidrās ziepes, kas gatavotas uz olīveļļas bāzes un satur ļoti maz piemaisījumu. Ja nav pieejamas Kastīlijas ziepes, var izmantot šampūna bāzi vai ziepju pamatmasu, kas ir dabīgas vielas, bez sulfātiem un parabēniem, aromāta un citām piedevām. Šos produktus ir iespējams iegādāties interneta veikalā „Bb factory” vai arī eko veikalos. Ja nav pieejami šie produkti eksperimentus veiciet tikai ar veikalā pieejamiem šampūniem.

Darba 3.daļā skolēniem jāizpēta šampūna „dzīves cikls”, no kādām vielām tiek iegūtas šampūnu pamatsastāvdaļas, jāizanalizē resursi, kā arī jāveic vides ietekmes analīze. Ļoti svarīgi ir pārrunāt no kādiem materiāliem tiek ražots šampūna iepakojums un kas notiek ar to pēc šampūna izlietošanas. Produkta „dzīves cikla” novērtēšanā pēta, cik daudz izejvielu un enerģijas patērē, cik daudz (cieto, šķidro un gāzveida) atkritumu tiek radīti katrā no produkta dzīves posmā- ražojot, sadalot, izmantojot.

Viens no darba mērķiem ir noteikt, kur ir iespējami uzlabojumi, lai samazinātu produktu ietekmi uz vidi. Darba beigās skolēniem jāspēj novērtēt šampūna sastāvdaļu nozīme, ietekme uz cilvēka organismu, jāprot aktualizēt vides, sociālās un ekonomiskās problēmas.

Darbu var izmantot apgūstot tematu „Vides pH”. Pēc skolotāja izvēles var izmantot tikai darba 3. daļu vai arī visu darbu. Vēl ļoti labi šo darbu var izmantot, apgūstot tematu: „Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”.

(Adaptēts pēc http://www.parsel.uni-kiel. de/cms/, Bērzleja V. Pētniecisko projektu izmantošanas iespējas vidusskolas ķīmijas kursā)