Skābes, bāzes un sāļi (E.Lesiņa)

7. Pētniecisks darbs. Skābju iedarbība uz mājsaimniecibas produktiem

DL Skābju iedarbība uz mājsaimniecības produktiem

Darba izpildes laiks 1-4 nedēļas

(Ieteicams pavāriem)

Mērķis

Veidot izpratni par dabiskajiem indikatoriem sadzīvē, to praktisko pielietojumu.

Sasniedzamais rezultāts

· Formulē hipotēzi par skābju iedarbību uz mājsaimniecības produktiem.

· Plāno darba gaitu eksperimenta veikšanai.

· Veic un pieraksta novērojumus, analizē rezultātus, izdara secinājumus.

· Iepazīstina ar sava eksperimenta rezultātiem citus audzēkņus.


Saskata un formulē pētāmo problēmu

Formulē hipotēzi

Saskata (izvēlas)

un sagrupē lielumus, pazīmes

Izvēlas atbilstošus darba piederumus un vielas

Plāno darba gaitu,

izvēloties drošas, videi nekaitīgas darba metodes

Novēro, mēra

un reģistrē datus

Lieto darba piederumus

un vielas

Apstrādā datus

Analizē, izvērtē rezultātus, secina

Sadarbojas strādājot

grupā (pārī)

Iepazīstina ar darba rezultātiem

Dots

Mācās

Dots

Mācās

Patstā­vīgi

Patstā­vīgi

Patstā­vīgi

Patstā­vīgi


Šis darbs tiek piedāvāts kā mājās veicams pētnieciskais darbs. Piedāvāti situāciju apraksti, kurus izvēlas vai nu paši audzēkņi vai skolotājs atbilstoši audzēkņiem apgūstamajai profesijai.

Audzēkņi zina kas ir vides pH, ko tas parāda. Jāzina kā var noteikt vides pH. Skolotājs ar audzēkņiem izrunā, ka indikatori var būt ne tikai vielas laboratorijas plauktos, bet arī vielas ar kurām sastopas ikdienā, arī virtuvē: tēja, sarkano kāpostu lapas, melleņu sula u.c. Kopā ar skolēniem izvirza hipotēzi. Rosina (izmantojot dotos darba piederumus un vielas, strādājot pāros) pierakstu kladēs saplānot eksperimenta darba gaitu hipotēzes pārbaudei (laiks 5 minūtes).

Paskaidro, ka darba gaita ir jāplāno pa soļiem – ko darīt vispirms, ko pēc tam. Darba gaitas soļi ir jānumurē, formulējumam jābūt skaidram un saprotamam, lai strādājot pēc apraksta ir saprotams, kas jādara. Jābūt norādītam, ko dara, kādu trauku vai piederumu lieto, cik liels šķīduma tilpums jāizmanto.

Skolotājs pārbauda uzrakstīto darba gaitu, aicinot dažus skolēnus to nolasīt. Kopīgi veic korekcijas un vienojas par veiksmīgāko variantu. Pirms eksperimenta veikšanas, atgādina par drošības noteikumiem, strādājot ar kodīgām vielām. Jāpārrunā uz iepakojuma lasāmie brīdinājumi un jāizskaidro drošības pasākumi.

Darba gaitas piemērs

1. Pagatavo ~ 150 ml svaigu melnās tējas uzlējumu.

2. Pievieno divus pilienus 2 -5 pilienu citronu sulas.

3. Trīs glāzēs sagatavo ļoti sīki sasmalcinātus sarkano kāpostu gabaliņus.

4. Vienā glāzē pielej 2 – 3 ml ūdens, otrajā – tādu paši daudzumu citronu sulas, trešajā – galda etiķi

Rezultātu izvērtēšana, secinājumi

Rezultātu izvērtēšanu un secināšanu audzēkņi veic patstāvīgi, atbildot uz jautājumiem.

P.S. Darbs ir vienkāršs. Ieteicams izmantot pētniecisko prasmju attīstīšanai.