Skābes, bāzes un sāļi (E.Lesiņa)

5. pH vērtības noteikšana

5.1. pH vērtības noteikšana

pH vērtības noteikšana dažādu vielu šķīdumos

pH neitrālā vidē pH skābā vidē pH citronskābes šķīd. pH Kret pH HG tīrīānas līdz.


PP pH vērtības noteikšana

DL pH vērtības noteikšana


Mērķis

Veidot izpratni par pH jēdzienu, veicot demonstrējumu.


Audzēknim sasniedzamais rezultāts

· Novēro demonstrējumu, secina par šķīdumu vidi.

· Secina, kuri joni šķīdumā nosaka šķīduma vides pH.

· Secina, kā, atkarībā no vides pH, maina krāsu dabiskie indikatori.


Nepieciešamās vielas un piederumi

Universālindikatora papīrītis, fenolftaleīna šķīdums, metiloranžā šķīdums, sarkano kāpostu indikatora šķīdums, destilēts ūdens, 0,01M šķīdumi:, sālsskābe, nātrija hidroksīds, 50% citronskābes šķīdums. Vielu maisījumu šķīdumi: tīrīšanas līdzekļa „San–Van”(rūpnieciski sagatavots šķīdums), kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis „Kret” (pārdošanā granulas, pamatsastāvdaļa NaOH), u.c. sadzīvē izmantojami bezkrāsaini šķīdumi un dzērieni, 5 mēģenes, mēģeņu turētājs.


Darba gaita

Uzmanību! Sārmi ir kodīgas vielas!

1. Ar universālindikatora papīrīšiem nosaka destilēta ūdens, citronskābes, sālsskābes, nātrija hidroksīda šķīdumu pH vērtības. (Skolēni iegūtās pH vērtības un disociācijas vienādojumus ieraksta darba lapas tabulā. Citronskābei disociācijas vienādojums nav jāraksta.)

2. Audzēkņi secina, vai vide ir skāba, neitrāla vai bāziska.

3. Audzēkņi kopā ar skolotāju izdara secinājumu, kuri joni nosaka šķīduma vides pH.

4. Aktualizējot un atkārtojot pamatskolā apgūtās zināšanas nosaka, kā mainās fenolftaleīna, metiloranžā un sarkano kāpostu indikatora krāsojums, ja dažus pilienus šo vielu šķīduma piepilina citronskābes, sālsskābes, nātrija hidroksīda, „San–Van” un „Kret” šķīdumiem („Kret” - pārdošanā ir granulās, jāgatavo šķīdums).

5. Audzēkņi izdara secinājumus, kuru jonu satur tīrīšanas līdzekļu „San–Van” un „Kret” šķīdumi (Šos tīrīšanas līdzekļus var aizstāt ar citiem skābi vai sārmu saturošiem bezkrāsainiem šķīdumiem. Skat. Ikdienas vielu iegādes iespējas).

6. Ar universālindikatoru papīrīšiem nosaka pH vērtību dažādiem bezkrāsainiem dzērieniem.

7. Izdara secinājumus, kurš jons nosaka dzēriena vides pH.


Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

· Kurš jons nosaka skābu vidi šķīdumā?

· Kurš jons nosaka bāzisku vidi šķīdumā?

· Kāpēc jāzina ikdienā lietojamo vielu vides pH?

· Kādi drošības noteikumi jāievēro, strādājot ar sadzīves vielām?

· Kur var iegūt informāciju par sadzīves vielu bīstamību?

· Ar ko jāmazgā rokas pēc ogu lasīšanas vai tīrīšanas, lai tās nekrāsotos zilas?


Metodiskas piezīmes skolotājiem

· Destilētā ūdens vietā var izmantot parasto krāna ūdeni.

· Eksperimenti parāda, ka H+ joni nosaka šķīduma skābo vidi, bet OH- - bāzisko vidi.

· Eksperimenti parāda, ka kaļķakmens noņēmēji satur skābi, bet kanalizācijas cauruļu attīroši līdzekļi satur kristālisku NaOH.

· Šie eksperimenti parāda, ka ikdienā lietojamo vielu šķīdumiem un dzērieniem ir dažāds pH, un ka to var noteikt ar dabiskām vielām (dabiskiem indikatoriem).

· Dažādiem saldinātiem, gāzētiem dzērieniem (piemēram,”Sprit”, Kvass u.c.) vides pH ir 2,5 – 3,4 . Šādu dzērienu regulāra, pārmērīga lietošana bojā zobu emalju un kairina kuņģa gļotādu, kas ar laiku var izraisīt veselības problēmas.

· Ar skaistumkopšanu saistītajām profesijām dzērienu vietā var izmantot dažādus kosmētisko līdzekļu šķīdumus, kuru vides pH ir ļoti nozīmīgs.

· Tīrīšanas līdzekļus var iegādāties saimniecības preču veikalos.

(Adaptēts pēc projekta „Mūsdienu satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”)