"Dzīvā metodika"

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PedaT059 : Krievu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālās pilnveides programma profesionālajā izglītībā
Book: "Dzīvā metodika"
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 2 July 2022, 5:55 AM

Description


Pilnveidot pedagogu kompetences par mūsdienīgu mācību procesu un mācību stundu, saskatīt būtiskākās problēmas mācību stundas plānošanā, īstenošanā un ar interaktīvu metožu palīdzību rosināt skolotājus radošai pieejai krievu valodas pamatprasmju attīstīšanai krievu valodas stundās. 

Урок РКИ

Образцы написания плана урока РКИ

Современные направления в РКИ

Интерактивные игры