Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni

8. LIKUMS