Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni

4. PROGRAMMATŪRA

4.5. Programmatūras versijas

Programmatūras ražotāji ik pa laikam izlaiž jaunas programmatūras versijas. Kā galvenie iemesli parasti tiek minēti:

  • iepriekšējās versijas kļūmju novēršana;
  • jaunu papildu iespēju piedāvāšana;
  • lietotājam draudzīgākas saskarnes izveide.

Informāciju par programmas versiju (version) var saturēt:

  • programmas nosaukums, piemēram, 1 ;
  • programmas startēšanas laikā uz ekrāna var izvadītais logs, piemēram:
2

 

  • komandas Help / About vai citu līdzīgu komandu dialoglodziņš, piemēram:
3

 

Diemžēl, izmantojot jaunākas programmatūras versijas, nereti ir nepieciešams arī dators ar jaunāku operētājsistēmas versiju un lielāku veiktspēju.

Ja dokuments ir sagatavots viena un tā paša nosaukuma lietotnes vienā versijā, tad var rasties problēmas to atvērt citā versijā, piemēram, datne var neatvērties vispār vai atvērties ar izmaiņām noformējumā u.tml.

Parasti šādas situācijas rodas, atverot jaunākā versijā sagatavotu datni vecākas versijas programmā. Lai to novērstu, bieži lietotnēs tiek piedāvāta iespēja saglabāt datni lietošanai vecākās versijās vai citā formātā, piemēram:

4

Gadījumā, ja dokuments tiek veidots kādā mazāk izplatītā lietotnē, tad ir ieteicams dokumentu saglabāt kādā no populāriem formātiem. Tā, piemēram, teksta dokumentiem var izmantot formātu RTF, ko atpazīst vairākums tekstapstrādes lietotņu.