Biruta Sloka. Indivīds kā ražotājs

Jautājumi paškontrolei

1. Kādi galvenie normatīvie dokumenti Latvijas Republikā regulē uzņēmējdarbību?

2. Kur jāreģistrējas pašnodarbinātajam?

3. Kur jāreģistrē uzņēmums?

4. Kāda starpība ir starp individuālo komersantu un pašnodarbināto?

5. Kas ir patnetmaksa un par ko un kur tā ir jāmaksā?

6. Kur varat iegūt bezmaksas grāmatvedības programmu sava uzņēmuma grāmatvedības vešanai?

7. Kāda ir mikrouzņēmuma nodokļa likme un kādi ir nosacījumi šādas likmes maksai?