OpenOffice.org Base 3.2

4. OPENOFFICE.ORG BASE LIETOŠANAS PAMATI

4.5. Datubāzes un datubāzes lietotnes aizvēršana


Pirms datubāzes aizvēršanas jāsaglabā visos tās objektos veiktās izmaiņas.

Lai aizvērtu datubāzi, izmanto galvenā loga failu izvēlnes (File) datubāzes aizvēršanas komandu (Close).

Pašu lietotni Base var aizvērt vairākos veidos, piemēram:

  • izpilda klikšķi uz lietotnes loga aizvēršanas pogas (Close);
  • izmanto galvenā loga failu izvēlnes (File) iziešanas komandu (Exit).