OpenOffice.org Calc 3.2

8. DATU VIRKŅU VEIDOŠANA

8.2. Datu virkņu veidošana, izmantojot dialoglodziņu Fill Series

Datu virknes var izveidot arī ar komandu dialoglodziņu Fill Series. Lai to izdarītu:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...:


 • grupā Direction norāda, kādā virzienā veidot datu virkni:
  • Down – no augšas uz leju (parastā secība);
  • Right – no kreisās uz labo;
  • Up – no apakšas uz augšu;
  • Left – no kreisās uz labo;
 • grupā Series type norāda, kādā veidā veidot virkni:
  • Linear – skaitļi pieaug aritmētiskā progresijā;
  • Growth – skaitļi pieaug ģeometriskā progresijā;
  • Date – veidot datumu virkni;
  • Autofill – aizpilda tāpat kā automātiskās aizpildīšanas rīks:
Ja ir izvēlēta Date virkne, tad:
 • grupā Time unit norāda, par kādu laika vienību palielināt datumu:
  • Day – diena;
  • Weekday – darbadiena;
  • Month – mēnesis;
  • Year – gads;
 • dialoglodziņa apakšā norāda datu virknes sākumu, beigas un pieaugumu:
  • Start value – virknes pirmā elementa vērtība;
  • End value – virknes pēdējā elementa vērtība (var nenorādīt);
  • Increment – pieauguma vērtība.

7.2.1.Aritmētiskās progresijas veidošana

Lai izveidotu aritmētisku progresiju:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Linear;
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda skaitli, par kādu pieaug katrs nākamais virknes elements.

7.2.2.Ģeometriskās progresijas veidošana

Lai izveidotu ģeometrisko progresiju:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Growth;
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda skaitli, cik reižu katrs nākamais elements būs lielāks par iepriekšējo elementu.

7.2.3.Datuma virkņu veidošana

Lai izveidotu datuma virknes:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Date;
 • grupā Time unit norāda datumu virknes tipu:
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda, par cik palielināt datumu atbilstoši Time unit izvēlei.

Ja ievadītā sākuma vērtība ir 01.09.11 (2011. gada 1. septembris) un pieaugums 3, tad iegūtā virkne izskatās šādi:

Ieskatam parādīta tabula, kuras kolonnās ir datumu virknes pa dienām (Day), pa darbadienām (Weekday), pa mēnešiem (Month) un pa gadiem (Year) ar soli 1: