GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS

5. KOMANDRINDA

5.2. Komandu sintakse

Terminālī ievadāmas komandas parasti ir veidotas kādā no formām:

 • <komanda>.

Pats vienkāršākais variants. Terminālī tiek ievadīta viena komanda un izpildīta:

1M2L_04_20_01

Šajā attēlā ir ievadīta komanda ls, kas atjauno pašreizējās direktorijas satura sarakstu;
 • <komanda> <arguments>.

Daļa komandu prasa ievadīt argumentu, piemēram, datņu, ar kurām jāveic noteiktas darbības, nosaukumu:

Attēlā ievadīta komanda file <argument>, kur arguments ir faila nosaukums “to do.txt”. Šī komanda atjauno faila tipu.

Ja faila nosaukums satur atstarpes, tas jāraksta pēdiņās (“”), jo komandas tiek atdalītas ar atstarpēm un negaidīta atstarpe novestu pie kļūdainas komandu virknes interpretācijas.


 • <komanda> -<iespēja>.

Lielākās daļas komandu izpildi iespējams dažādi konfigurēt, pēc to izsaukuma pievienojot ar domuzīmi aizsāktu iespēju slēdzi (option):

Šajā piemērā komanda ls, kas atjauno mapes satura sarakstu, ir modificēta ar iespēju -r (reverse), kas liek atjaunot sarakstu pretējā secībā;

 • <komanda> ; <komanda> .

Komandas iespējams virknēt, atdalot tās ar semikolu (;), lai pēc pirmās komandas izpildes uzreiz tiktu izpildīta nākamā, pirms tiek atjaunota komandas uzvedne. Tas ir noderīgi, ja nepieciešams veikt vairākas komandas, no kurām pirmās izpildei vajadzēs ilgu laiku:

 • <komanda> && <komanda>.

Ja ir nepieciešams, lai nākamā komanda virknē izpildītos tikai tad, ja ir veiksmīgi izpildīta iepriekšējā, tās savieno ar && (un) zīmēm:

Piemērā si-nav-komanda-un-neizpildisies ir neeksistējošas komandas nosaukums, tādēļ to nevar izpildīt, un arī sekojošā komanda ls netiks izpildīta;

 • <komanda> || <komanda>.

Gadījumā, ja nepieciešams komandu izpildīt, jo iepriekšējā komanda virknē nav tikusi veiksmīgi izpildīta, tās savieno ar || (vai) zīmēm:

 • <komanda> > <datnes nosaukums>.

Bieži vien ērti komandu izvadu saglabāt datnē, nevis to attēlot uz ekrāna. Tādos gadījumos pēc komandas lieto > zīmi, kurai seko datnes nosaukums, kurā jāieraksta komandas izvads:

Piemērā var ievērot, ka komandas ls rezultāts netika atgriezts termināļa logā. Tas ir redzams, atverot datni saturs.txt:

 • <komanda> >> <datne nosaukums>.

  Gadījumos, kad nepieciešams nevis pārrakstīt esošo datnes saturu, bet gan jauno informāciju pievienot jau esošas datnes beigās, lieto >>;

 • <komanda> | <komanda>.

Bieži vien noderīgi kādas komandas atjaunoto tekstu uzreiz tieši nodot citai komandai. Šādos gadījumos lieto programmkanālus, savienojot komandas ar | (pipe):

Piemērā redzams, kā komandas ls izvads tieši nodots komandai sort, kas sakārto alfabētiski tās argumentus.