GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS

2. IEVADS

Mācību materiāls atbilst Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam mācību priekšmetā „Informātika” un ECDL 2. moduļa „Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm” programmai.

Materiālā izmantota GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS operētājsistēma.