Mūsdienu materiāli

Formu saglabājošo metālu sakausējumu un polimēru materiālu salīdzinājums

Lai arī pašlaik lielāka praktiska nozīme ir tieši metālu sakausējumu FSM, nozīmīgi ir arī polimērie FSM, kam piemīt vairākas metālu sakausējumu FSM neraksturīgas īpašības.

Ievērojama ir polimēro FSM deformācijas spēja - tie spēj izmainīties izmērā līdz pat 800 %, salīdzinot ar metāla sakausējumu FSM, kas deformējas maksimāli par 7-8 %. Tādā veidā iespējams panākt plašākas izmantošanas iespējas gadījumos, kad sākotnēji materiālu nepieciešams ievērojami deformēt.

Polim
ērajiem FSM ir relatīvi mazāks blīvums. Tas vienlaicīgi gan samazina materiāla svaru, gan palielina materiāla bojāšanās risku gadījumos, kad nepieciešama liela materiāla izturība. Metāla sakausējumu blīvums ( ~ 7 g/cm3) ir aptuveni 7 reizes lielāks par polimēro FSM blīvumu.

T
ā kā nereti liela nozīme ir procesā izmantotajai enerģijai, ievērojams ir spiediens, kas nepieciešams, lai deformētu metālu sakausējumu materiālus. Tiem vienlaicīgi ir arī daudz lielāks spēks, kas rodas, FSM atgriežoties sākotnējā stāvoklī. Pieliktā spēka apjoms uz vienu vienību atšķiras aptuveni 70-100 reizes.

Atjaunošan
ā laiks daudz ilgāks ir polimēru FSM. Ja metālu sakausējumu FSM atjaunošanās laiks ir aptuveni 1 sekunde, tad polimēriem tas var ilgt pat vairākas minūtes. Šis faktors var apgrūtināt FSM pielietošanu gadījumos, kad to ātri nepieciešams atkārtoti deformēt.

Polimēru FSM ir ievērojami lētāki un daļa no tiem arī biodegradējami. Tas ļauj šādus materiālus iestrādāt ne tikai mehāniskajās ierīcēs vai inertos priekšmetos, bet gan arī ikdienā plaši izmantojamās precēs, piemēram, apģērbā.

INFORMĀCIJAS AVOTI

1. Austenite - http://en.wikipedia.org/wiki/Austenite

2. George Andreasen - http://en.wikipedia.org/wiki/George_Andreasen

3. Martensite - http://en.wikipedia.org/wiki/Martensite

4. Memory Metal - http://mrsec.wisc.edu/Edetc/background/memmetal/index.html

5. Naval Ordnance Laboratory - http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ordnance_Laboratory

6. NiTi Memory Metal - http://mrsec.wisc.edu/Edetc/cineplex/NiTi/index.html

7. Nitinol Devices, Components and Online Shop - http://www.memory-metalle.de/html/01 start/index outer frame.htm

8. Nitinol materials and components - http://www.nitinol.com/

9. Nitinol Nickel Titanium Shape Memory Alloys -http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=5077

10. Pseudoelasticity - http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoelasticity

11. Shape Memory Alloy - http://en.wikipedia.org/wiki/Shape memorv alloy

12. Shape Memory Alloys - Frequently Asked Questions -http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1744

13. Shape Memory Allovs -http://webdocs.cs.ualberta.ca/~database/MEMS/sma_mems/sma.html

14. Shape memory allovs and their applications -http://www.stanford.edu/~richlin1/sma/sma.html

15. Shape Memory Allovs- Nitinol -http://web.archive.org/web/20010211212753/http://www.mide.com/matsys/shapemem/shamemal l.htm

16. Shape memory polymer - http://en.wikipedia.org/wiki/Shape memory polymer

17. Shape-Memory Polvmers -

http://www.nano.org.uk/conferences/textiles2008/abstracts/Behl.htm

18. Stent - http://en.wikipedia.org/wiki/Stent

19. Arne Ōlander - http://sv.wikipedia.org/wiki/Arne Olander

20. Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук

21. Украины- http://www.imp.kiev.ua/Persons/Kurd/kurd.html