Mazgāšanas līdzekļi

Literatūras saraksts

1. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga, Mācību grāmata, 2007, 517 lpp.
2. 
Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 198 lpp.

3. 
The soap and detergent association. History [atsauce 10.05.2010.].
Pieejams Internetā: http://www.sdahq.org/cleaning/history/
4. 
Wikipedia. Soap [atsauce 09.05.2010].
Pieejams Internetā: http://en.wikipedia.org/wiki/Soap
5. 
Гэмблин Л. Мыло ручной работы. Москва, Бертельсманн, 2007, 111 стр.

6. 
Strazdiņš Ģ. Tava jūra sākas tavā vannas istabā. [atsauce 10.05.2010].
Pieejams Internetā: http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=73&what=24 7. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.186. Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma 16.pantu, likuma "Par atbilstības novērtēšanu" [atsauce 09.05.2010]. Pieejams Internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=17167