Mācību modelis WebQuest projektu īstenošanai mācību stundās ķīmijā

Projekta norise

Temata aktualizēšana

Lai skolēnos rosinātu interesi, uzsākot projektu, skolotājs klasē aktualizē tematu. Te noderēs masu mediju ziņa, literāra darba fragments, stāstījums, vai uzskates materiāls – videofragments, filma, attēli vai skices. Stāstījuma un uzskates nolūks ir mudināt uzdot interesējošos jautājumus, lai vēlāk, darba izpildes gaitā, noskaidrotu atbildes. Jāatceras, ka aktualizētās problēmas un jautājumus neapspriež un nerisina. Prasmīgi rosināta interese motivē tālākam darbam.