Adobe Illustrator CS5

10. SPECIĀLO EFEKTU LIETOŠANA

10.4. Objektu apvienošanas metodes

Panelī Pathfinder pieejamas komandas divu vai vairāku atlasīto savstarpēji pārklājošos objektu apvienošanai, lietojot dažādas metodes. Paneli atver, lietojot komandu Window / Pathfinder:

1

Tuvāk aplūkotas tikai vienkāršākās un biežāk lietojamās paneļa Pathfinder iespējas:

  • 02 (Unit) – apvieno abus objektus vienā. Apvienotais objekts iegūst virspusē esošā objekta kontūrlīnijas un pildījuma parametrus, piemēram:

03

  • 04 (Minus Front) – virspusē esošais objekts tiek izcirpts no apakšējā objekta. Jaunais objekts iegūst apakšā esošā objekta kontūrlīnijas un pildījuma parametrus, piemēram:

5

  • 06 (Minus Back) – apakšā esošais objekts tiek izcirpts no virspusē esošā objekta. Jaunais objekts iegūst virspusē esošā objekta kontūrlīnijas un pildījuma parametrus, piemēram:

07

  • 08 (Intersect) – paliek tikai objektu kopējā daļa. Jaunais objekts iegūst virspusē esošā objekta kontūrlīnijas un pildījuma parametrus, piemēram:

09

  • 10 (Exclude) – objektu kopējā daļa kļūst caurspīdīga. Jaunais objekts iegūst virspusē esošā objekta kontūrlīnijas un pildījuma parametrus, piemēram:

11

Šīs komandas īpatnība ir tāda, ka caurspīdīgas veidojas tikai tās daļas, kur pārklājas pāra skaits objektu (2, 4, 6 utt.). Turpretī tur, kur pārklājas nepāra skaits objektu (3, 5, 7 utt.), pildījuma krāsa ir redzama. Piemēram, nākamajā attēlā pa kreisi redzamas 6 elipses pirms komandas Exclude lietošanas, bet pa labi – pēc:

12