Adobe Illustrator CS5

9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.2. Teksta ievadīšana noteiktā laukumā

Teksta ievadīšanai noteiktā laukumā, piemēram, uzzīmētā daudzstūrī, elipsē vai tml., izmanto rīkjoslas rīku 1 (Area Type Tool), kas atrodas rīka 02 (Type Tool) pogas sarakstā:

03

 • vispirms uzzīmē tekstam paredzēto laukumu, piemēram, sešstūri;
 • izvēlas rīku 04 (Area Type Tool);
 • tuvina peles rādītāju uzzīmētajai figūrai, līdz peles rādītājs maina izskatu uz 05:

06

 • izpilda klikšķi un ievada tekstu, piemēram:

07

 • beidz teksta ievadi kādā no veidiem, piemēram:
  • piespiež taustiņu 08 un izpilda klikšķi jebkurā vietā uz teksta;
  • izvēlas rīku 09 (Selection Tool);
  • izvēlas jebkuru citu rīku.
10 Iepriekšējā piemērā tekstā doti norādījumi, kā rīkoties, ja objektu, kurā tiek ievadīts teksts, nepieciešams atstāt zīmējumā arī pēc teksta ievades, kā arī, kā mainīt ievadāmā teksta attālumu no laukuma malām.