Adobe Illustrator CS5

4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA, DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.9. Zīmējuma datnes saglabāšana ar citu nosaukumu un citos formātos

Ja zīmējuma datne jāsaglabā ar citu nosaukumu vai citā formātā, lieto komandu File / Save As... vai File / Save a Copy....

Tiek atvērts dialoglodziņš Save As (sk. 3.2) vai Save a Copy, kurā norāda:

  • jauno datnes nosaukumu;
  • saglabāšanas vietu;
  • vajadzības gadījumā arī jaunu datnes saglabāšanas formātu jeb tipu, ko izvēlas sarakstā Save as type:

1

Parasti sarakstā Save as type: redzams formāts Adobe Illustrator (*.AI), kas ir Illustrator lietotnes pamatformāts ar datnes paplašinājumu .ai.

Ja nepieciešams zīmējumu izmantot citā lietotnē, tad tā jāsaglabā kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem, piemēram:

  • formātā Adobe PDF (firmas Adobe Systems, Inc. izstrādāta specifikācija elektroniskiem dokumentiem) datni saglabā, lai zīmējumus varētu aplūkot ar Adobe Acrobat saimes lietojumprogrammām dažādās operētājsistēmās;
  • formāts Adobe FXG var noderēt, ja dokumentu vēlas atvērt ar citu Adobe lietotni Flash Catalyst;
  • Illustrator Template formātu (datņu paplašinājums .ait) lieto, lai dokumentu saglabātu kā veidni turpmāk veidojamajiem dokumentiem;
  • formātu SVG parasti izvēlas, ja zīmējumu paredzēts izmantot interaktīvās Web izstrādnēs.