Microsoft Access 2010

6. VAICĀJUMI

6.4. Aizstājējzīmju lietošana vaicājumā

Vaicājumos kritēriju norādīšanai lieto šādas aizstājējzīmes:

Rakstzīme

Apraksts

Piemērs

* vai %

Atbilst jebkurš skaits rakstzīmju. Rakstzīmi var izmantot jebkurā vietā rakstzīmju virknē.

ka* atbilst kas, kam un kad, bet neatbilst aka un kāpēc.

? vai _

Atbilst jebkura viena alfabētiska rakstzīme.

l?ka atbilst laka, lūka un lika.

[ ]

Atbilst jebkura no iekavās iekļautajām rakstzīmēm.

l[ai]ka atbilst laka un lika, bet neatbilst lūka.

!

Neatbilst jebkura no iekavās iekļautajām rakstzīmēm.

l[!ai]ka atbilst lūka, bet neatbilst laka un lika.

#

Atbilst jebkura viena skaitliska rakstzīme.

1#3 atbilst 103, 133 un 153.

Tālāk dots atlases vaicājumu piemērs, kurā lietota aizstājējzīme „*” un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

1

  • atlase notiek vienā tabulā Klienti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Uzvards un Talrunis;
  • jāatlasa ieraksti, kuros uzvārds sākas ar burtu P (atlases kritērijs Like P*);
  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Uzvardi ar P.