Microsoft PowerPoint 2010

4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.1. Titulslaida aizpildīšana

Jebkura slaida aizpildīšanai jāseko norādījumiem pašā slaidā. Tie doti angļu valodā un atkarīgi no izvēlētā slaida veida jeb izklājuma. Par slaida izklājumu sauc teksta, attēlu, diagrammu, tabulu vai citu objektu izvietojumu slaidā. Izklājumu izvēlas atkarībā no slaidā ievietojamās informācijas apjoma un veida.

Piemēram, titulslaidā, ar ko parasti sāk veidot prezentāciju, ir divi teksta rāmīši, ko sauc arī par teksta vietturiem: Click to add title un Click to add subtitle:

01

Lai aizpildītu titulslaidu:

  • izpilda klikšķi vietturī Click to add title un ievada prezentācijas virsrakstu:

02 03

  • izpilda klikšķi vietturī Click to add subtitle un ievada prezentācijas apakšvirsrakstu:

04 05

Tekstu prezentācijas slaidos ievada un rediģē tāpat kā tekstapstrādes lietotnē.