Microsoft Word 2010

17. VINGRINĀJUMI

17.11. Dokumenta rādītāja veidošana

28. vingrinājums

 1. Atvērt dokumentu vingr_20.
 2. Numurēt dokumenta lappuses.
 3. Pievienot tekstam virsrakstu "Virsraksts" un brīvi izvēlētās teksta vietās apakšvirsrakstus:
  • "Apakšvirsraksts 1";
  • "apakšapakšvirsraksts 11";
  • "apakšapakšvirsraksts 12";
  • "Apakšvirsraksts 2";
  • "apakšapakšvirsraksts 21";
  • "apakšapakšvirsraksts 22".
 4. Virsraksta rindkopu noformēt ar stilu Heading1.
 5. Apakšvirsrakstu rindkopas noformēt ar stilu Heading2.
 6. Apakšapakšvirsrakstu rindkopas noformēt ar stilu Heading3.
 7. Dokumenta beigās pievienot jaunu lapu.
 8. Pievienotajā lapā izveidot satura rādītāju.
 9. Saglabāt dokumentu ar nosaukumu vingr_28.

29. vingrinājums

 1. Izveidot jaunus stilus:
  • Virsraksts1:
   • burti melni;
   • fonts – Calibri;
   • burtu lielums 16 pt;
   • treknraksts un slīpraksts;
   • rindkopa centrēta;
   • pirms un pēc rindkopas 6 pt liela atstarpe;
   • ierāmējums pēc dotā parauga;
   • ēnojums dzeltens;
    1
  • Virsraksts2:
   • burti melni;
   • fonts – Calibri;
   • burtu lielums 14 pt;
   • treknraksts;
   • rindkopas teksts izlīdzināts pēc kreisās malas.
    2
  • Virsraksts3:
   • burti melni;
   • fonts – Calibri;
   • burtu lielums 12 pt;
   • slīpraksts;
   • rindkopas teksts izlīdzināts pēc kreisās malas.
    3
 2. Noformēt dokumenta vingr_28 virsrakstus:
  • virsraksta rindkopu – ar stilu Virsraksts1;
  • apakšvirsrakstu rindkopas – ar stilu Virsraksts2;
  • apakšapakšvirsrakstu rindkopas – ar stilu Virsraksts3.
 3. Dokumenta sākumā pievienot jaunu lapu.
 4. Pievienotajā lapā izveidot satura rādītāju. Satura rādītāja pirmajā līmenī izmantot stilu Virsraksts1, otrajā līmenī – stilu Virsraksts2, trešajā līmenī – Virsraksts3.
 5. Saglabāt pārveidoto dokumentu ar nosaukumu vingr_29.

30. vingrinājums

 1. Atvērt dokumentus vingr_28 un vingr_21.
 2. Pievienot dokumenta vingr_28 tekstam dokumenta vingr_23 tekstu ar diagrammu. Ja nepieciešams, diagrammu pārvietot tā, lai to ietvertu teksts.
 3. Pievienotās daļas virsraksts – "Apakšvirsraksts 3", kas noformēts ar stilu Heading2.
 4. Pievienot attēlam un diagrammai numurētus uzrakstus "Ilustrācija" ar nosaukumiem atbilstoši Attēls un Diagramma..
 5. Pievienot tukšu lappusi dokumenta sākumā.
 6. Šajā lappusē izveidot satura rādītāju un attēlu rādītāju, pie tam attēlu rādītājam jābūt redzamam satura rādītājā.
 7. Izdzēst nevajadzīgo dokumenta vingr_28 satura rādītāju dokumenta beigās
 8. Saglabāt dokumentu ar nosaukumu vingr_30.