Microsoft Word 2010

12. TABULAS

12.6. Tabulas sadalīšana un apvienošana

Ja nepieciešams, tabulu var sadalīt divās daļās. Lai to izdarītu, kursoru novieto tabulas rindā, kurai jābūt sadalītās tabulas otras daļas pirmajai rindai, un piespiež konteksta Table Tools cilnes Layout lappuses grupas Merge pogu 1:

2

Lai apvienotu sadalīto tabulu, kursoru novieto starp abām tabulas daļām un ar taustiņu delete izdzēš atdalošās rindas.