Microsoft Word 2010

5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.3. Formatēšana, izmantojot mazo rīkjoslu

Atlasot tekstu, automātiski parādās puscaurspīdīga rīkjosla, ko sauc par mazo rīkjoslu. To ērti var izmantot visu iepriekš apskatīto formatēšanas līdzekļu lietošanai – fonta, rakstzīmju izmēra, fonta stilu, rakstzīmju krāsas un rakstzīmju fona krāsas izvēlei.

Piemēram, tekstā atlasīts vārds rakstzīmju un kļūst redzama puscaurspīdīga mazā rīkjosla:

1

Ja uz rīkjoslas novieto peles rādītāju, tā kļūst necaurspīdīga, un ar iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem var izmantot visas tur redzamās teksta formatēšanas komandu pogas:

2

Bez jau apskatītajām pogām mazajā rīkjoslā ir arī dažas citas, par kurām tiks runāts turpmāk.

3 Lietotājs mazo rīkjoslu nevar mainīt un pielāgot!