Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.1. Tirgus līdzsvara vispārīgs raksturojums

4.1.