Svetlana Saksonova. Nauda un finanšu iestādes (e-grāmata)

3. Naudas vienības aprites ātrums (V)

Tāpat kā iepriekš no naudas maiņas vienādojuma izsaka V un iegūst, ka

Naudas Ātrums

Atbilstoši Fišera naudas kvantitātes teorijai, tiek pieņemts, ka naudas apgrozības ātrums (V) īsā laika periodā ir nemainīgs lielums, bet P x Q ir valsts nominālais IKP attiecīgajā periodā, tātad naudas daudzuma (M) izmaiņas ir proporcionālas nominālā IKP izmaiņām. [2, 351]

Naudas vienības aprite ir ātrāka, ja ekonomiskā aktivitāte pieaug un izdevumi palielinās. Turpretī, ja mājsaimniecības un uzņēmumi sāk pirkt mazāk preču un pakalpojumu, tad naudas apgrozības ātrums samazinās. Lai veicinātu ekonomisko aktivitāti, ir svarīgi, lai naudas vienība veiktu vairākus darījumus un apritētu pēc iespējas ātrāk. [2, 351]

Naudas aprites ātrums ir atkarīgs no maksāšanas paradumiem un maksāšanas tehnoloģijām sabiedrībā.

AS Grafiks

Augšējā attēlā var aplūkot, kāda ir saistība starp naudas apries ātrumu (V) un naudas daudzumu apgrozībā (M). Tātad ja naudas aprites ātrums (V) palielinās, tad naudas daudzums apgrozībā (M) samazinās. Bet ja V samazinās, tad naudas daudzums apgrozībā palielinās.