Svetlana Saksonova. Nauda un finanšu iestādes (e-grāmata)

14.6. Ērvinga (Irvinga) Fišera vienādojuma izmantošana

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Materiāls ir loģisks 24.1 tēmas turpinājums, tas ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kas notiek, ja Ērvinga Fišera vienādojuma komponenti mainās.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.