Svetlana Saksonova. Nauda un finanšu iestādes (e-grāmata)

6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

 1. http://www.bank.lv/lat/main/all/pubrun/avrev/1998/1998-3/naudasraditaji/; skatīts 21.05.2010.
 2. V. Bikse „Ekonomika un bankas”, Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009; 224 lpp.
 3. Ž. Caurkubule „Ekonomikas pamati : lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai” , Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006; 187 lpp.
 4. „Ekonomikas pamati: mācību līdzeklis”; Rīga : Jumava, 2002; 277 lpp.
 5. R. Grēviņa „Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : 4478 termini ar tulk. angļu, vācu, franču un krievu valodā”, Rīga : Zinātne, 2000; 702 lpp.
 6. K. Krēsliņš „Ekonomikas un finanšu vārdnīca”, Rīga : Norden AB, 2003; 514 lpp.
 7. http://letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=naudas%20masa&id=951521&g=1; skatīts 21.05.2010.
 8. A. Purviņš „Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca : angļu-latviešu = English - Latvian business dictionary , Rīga : Avots, 2003; 527 lpp.
 9. M. Rurāne, „Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca : vācu-angļu-latviešu-krievu, latviešu-vācu-angļu-krievu”, Rīga : Kamene, 2001; 223 lpp.
 10. R. Škapars „Mikroekonomika: loģiskās shēmas”, Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2008; 369.lpp.
 11. D. Vilne „Ekonomika : eksperimentāla mācību grāmata”, Rīga : Kamene, 2001; 237 lpp.