Svetlana Saksonova. Nauda un finanšu iestādes (e-grāmata)

8. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

 1. Kas ir inflācija?
 2. Kādi inflācijas veidi eksistē, vērtējot inflāciju pēc rašanās cēloņiem? Kas raksturīgs katram veidam?
 3. Kādi inflācijas veidi eksistē, vērtējot pēc pieauguma tempiem?
 4. Kas ir inflācijas temps? Kā to aprēķina?
 5. Kas ir lielums 70?
 6. Kādi ir inflāciju cēloņi?
 7. Kas raksturīgs prognozējamai inflācijai?
 8. Kas ir inflācijas spirāle?
 9. Kas raksturīgs negaidītai inflācijai?
 10. Kas ir reālais ienākums?
 11. Kādi ir neparedzētas inflācijas zaudētāji? Kāpēc?
 12. Kādi ir neprognozējamas inflācijas ieguvēji? Kāpēc?
 13. Kas ir hiperinflācija?
 14. Kāpēc hiperinflācijai ir liela ietekme uz naudas reformu?