Svetlana Saksonova. Komercdarbības finansēšana (e-grāmata)

5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. OMX Group (2007). Rīgas Fondu birža. Pieejams: http://www.lv.omxgroup.com/?id=5181.
  2. Jakušonoka, I., Vērtspapīru tirgus un finanšu investīciju vadība. I daļa, Jelgava: LLU, 2001. 179.lpp.
  3. Gorbunovs, A. (1992). Akciju biržas funkcijas.
  4. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/drukat.php?t=8&id=151&v=lv
  5. Jakušonoka "Vērtspapīru tirgus un finansu investīciju vadība"- l. daļa; LLU Jelgava, 2001.
  6. RFB interneta mājas lapa[ www.rfb.lv.]
  7. http://www.investopedia.com