Svetlana Saksonova. Komercdarbības finansēšana (e-grāmata)

1. Akcijas

1.2. Akciju cenas veidošanās biržā

Akciju cenu birža nosaka piedāvājums un pieprasījums. Jo vairāk pircēju gribēs pirkt kādu konkrētu akciju, jo augstāka būs šis akcijas cena.

Tirdzniecības sesija ir laiks, kad birža var pirkt un pārdot vērtspapīrus. Rīgas Fondu biržā tirdzniecības sesija sākas pīkst. 10.00 un beidzas 14.00. [3]

Parasti akciju cena mainās tad, kad vērtspapīru tirgu tiek uzzināta jauna informācija, kas atšķiras no ieguldītāju gaidītās. Tā var būt gan informācija par apstākļiem, kas ietekmē tirgu kopumā, gan informācija par pašu uzņēmumu, šī informācija akciju cenu var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi.

Piemēri:

• Pēc makroekonomisko rādītāju publiskošanas - kad, piemēram, gaidīto 4% valsts iekšzemes kopprodukta pieauguma vietā tā kāpums izrādās 7%, visticamāk, ka vairumam akciju cenas pieaugs, jo valsts tautsaimniecība kopumā attīstās ātrāk nekā cerēts.

• Savukārt, ja tiks publicēta informācija, ka uzņēmums plānotās peļņas miljons latu apmērā īstenībā ir cietis pusmiljona latu zaudējumus, tā akciju cena kritīsies, jo nebūs attaisnojušās ieguldītāju cerības.

Akciju vērtībai (cenai) vajadzētu atspoguļot visu attiecīgajā brīdī publiski pieejamo informāciju, kas saistīta ar uzņēmumu - tā pašreizējo stāvokli un nākotnes iespējām, ņemot vērā tirgus attīstības tendences. [1]

Kā novērtēt akcijas?

Akciju vērtība atspoguļo uzņēmuma līdzšinējo attīstību un pašreizējo stāvokli, kā arī tā nākotnes iespējas. Tātad, lai noteiktu, cik būtu jāmaksā par uzņēmumu akciju, ir jāsaprot, kādā stāvokli uzņēmums ir šodien, un kāds tas būs nākotnē. Ir vairāki rādītāji, kas ietver informāciju, kas attiecas gan uz uzņēmuma akcijām, gan uz uzņēmuma efektivitāti. [2]