Svetlana Saksonova. Komercdarbības finansēšana (e-grāmata)

1. Akcijas