Svetlana Saksonova. Komercdarbības finansēšana (e-grāmata)

7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. M. Kudinska. Kreditēšana. Rīga, 2008. 126 lpp.
  2. I. Kālis. Finansu menedžments. Rīga, 2004.190.lpp.
  3. Аннуитетные и дифференцированные виды платежей [elektroniskais resurss] -http://www.lawnow.ru