Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

2. Piemēri

1. piemērs [8; 134]. Grāmatvedības un ekonomiskās izmaksas

1. piemers

Ekonomistiem un grāmatvežiem ir atšķirīga pieeja peļņas noteikšanā. No grāmatvedības viedokļa uzņēmējdarbība, kas dod peļņu, ir ekonomiski izdevīga, jo uzņēmējs gūst grāmatvedības peļņu Ls 1700. no ekonomistu viedokļa šāda uzņēmējdarbība ir ekonomiski neizdevīga, jo tādējādi izlietoti resursi dod sliktāku rezultātu, nekā varētu, ja tie būtu izlietoti citādi. Ekonomiskā peļņa ir negatīva, proti, Ls 600.

2. piemērs [2; 61 – 62]

Anna atver nelielu saldumu veikalu viņai piederošās telpās, kuras viņa varēja iznomāt par 200 Ls mēnesī. Viņa iegulda kapitālu, kuru noguldot bankā varēja gūt ienākumus Ls 50 mēnesī. Anna pati strādā veikalā. Ja viņa strādātu par pārdevēju citā veikalā, tad viņa saņemtu Ls 100 mēnesī. Kaut arī Annai nav ārējo izmaksu par telpu īri, nav jāmaksā par kredītu un nav izdevumu darba algai, tomēr kā iekšējās izmaksas tās pastāv, jo, izmantojot savas telpas veikalam, ieguldot savu kapitālu un strādājot par pārdevēju, Anna upurē savus iespējamos ienākumus. Annas veikalā ieņēmumi bija Ls 3000, ārējās izmaksas (prece, elektrība, siltums u.tml.) – Ls 2800.

Aprēķinam grāmatvedības peļņu mēnesī.

Ieņēmumi +3000 (Ls)

Naudas izmaksa -2800 (Ls)

Peļņa 200 (Ls)

Varam redzēt, ka uzņēmums strādā ar peļņu.

Aprēķinam ekonomisko peļņu mēnesī.

Ja Anna būtu noguldījusi naudu bankā, telpas iznomājusi un pati strādātu par pārdevēju citā veikalā, viņa iegūtu 50+200+100=350 (Ls). Anna no šīs summas atteicās, tāpēc izmaksās ieskaita arī šo summu.

Ieņēmumi +3000 (Ls)

Naudas izmaksas  -2800 (Ls)

Alternatīvās izmaksas -350 (Ls)

Peļņa -150 (Ls)

Annai šāds uzņēmums nav izdevīgs, tāpēc viņa atteiksies no šīs uzņēmējdarbības par labu algotam darbam.

Ja Annas veikala ieņēmumi būtu Ls 3150, tad aprēķins izskatītos šādi:

Ieņēmumi +3150 (Ls)

Naudas izmaksas -2800 (Ls)

Alternatīvās izmaksas -350 (Ls)

Peļņa 0 (Ls)

Šajā situācijā Anna ir saņēmusi normālpeļņu.

Bet, ja Annas veikala ieņēmumi būtu Ls 3250, tad Anna saņemtu ekonomisko peļņu:

Ieņēmumi +3250 (Ls)

Naudas izmaksas -2800 (Ls)

Alternatīvās izmaksas -350 (Ls)

Peļņa 100 (Ls)