Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

8.5. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā, uzdevumu atbildes ir sniegtas atrisinājumā.

Šī tēma ir loģisks 19.1. tēmas turpinājums. Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs orientēties bilances posteņu sagrupēšanā aktīvā un pasīvā.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.