Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

8.2. Jēdzienu definīcijas: grāmatvedība, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, peļņa, grāmatvedības peļņa, ekonomiskā peļņa

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā, uzdevumu un testu atbildes ir sniegtas.

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs orientēties terminos grāmatvedība, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, peļņa, grāmatvedības peļņa, ekonomiskā peļņa. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā tiks dziļāk izskatīta 19.4. tēmā.

Īpaša uzmanība ir pievērsta šo terminu definīcijām. Ja literatūrā ir atrodamas dažādas terminu definīcijas, tad tās visas ir sniegtas, lai skolotājs varētu izvēlēties audzēkņu sagatavotības līmenim, kā arī stundas mērķim piemērotākās definīcijas.

 Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.

Pielikumā ir pievienotas bilances, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina veidlapa.