Svetlana Saksonova. Patērētāja loma ekonomikā (e-grāmata)

7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Ilona Briede, Rita Liepiņa „Bankas noguldījumi un aizdevumi, to raksturojums un kontrole”, Rīga. Turība, 2007.

2. http://www.kreditiem.lv/lv/zinas/?ln=1

3. http://www.llda.lv/faktorings/kas.html

4. http://www.bbp-net.com/ru/cat/72/

5. http://www.swedbank.lv/pakalp/

6. http://dzivoklis.lv/texts/interest_rates