Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati. (e-grāmata)

20.7. Valūtas kurss, aprēķini valūtas maiņas darījumos (valūtas pirkšana, pārdošana)

20.7.6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. Interneta resursi: http://www.smptrader.lv
  2. Interneta resursi: http://www.vikipēdija.lv
  3. Lībermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības, lata liktenis- Rīga: BSA,2006-65.lpp.
  4. S. Saksonova, Banku darbība, Rīga, 2006.