Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati. (e-grāmata)

20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.5. Kopsavilkums

Uzņēmuma  līdzekļi (aktīvi)  ir līdzekļi, kurus uzņēmums ieguvis savā valdījumā ar nodomu, ka tie dos turpmāku labumu. Līdzekļus atkarībā no tā, cik ilgi paredzēts, ka tie atradīsies uzņēmuma rīcībā, iedala:

1.      Ilgtermiņa ieguldījumos;

2.      Apgrozāmajos līdzekļos.

Uzņēmuma bilances AKTĪVS ( uzņēmuma līdzekļi) sastāv no:

Uzņēmuma ilgtermiņa līdzekļi

·         nemateriālie ieguldījumi

·         pamatlīdzekļi

·         ieguldījuma īpašumi

·         bioloģiskie aktīvi

·         ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Uzņēmumi apgrozāmie līdzekļi

·         krājumi

·         norēķini ar debitoriem

·         vērtspapīri un īstermiņa ieguldījumi

·         naudas līdzekļi

Pamatlīdzekļu (vai plašāk- ilgtermiņa ieguldījumu) un apgrozāmo līdzekļu proporcija ir atkarīga gan no uzņēmējdarbības sfēras, gan uzņēmuma veida.

Piemēram, transporta uzņēmumos jāuztur autoparks, tāpēc PL ir 70% no kopējā kapitāla, turpretī bankās tiek koncentrēti naudas līdzekļi un vērtspapīri — to īpatsvars ir 80%.