Svetlana Saksonova. Indivīds kā patērētājs (e-grāmata)

9.2. Apdrošināšanas, pensiju sistēmas un ieguldījumu fondu būtība

 

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Ekonomika  prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās apdrošināšanas, pensiju sistēmas un ieguldījumu fondu būtību.

Materiāls satur piemērus, ar kuru palīdzību var ilustrēt tēmas jautājumus.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.